Sr.  No. Name  Address Tel. Nos.
         
1 St.George's Hospital  Behind General Post Office, P.D. Mello Road, Fort,  Mumbai-400 001 2262 1420 2262 0344
2 J.J Hospital  Main Building,  Ground Floor, Sir J.J Road,  Byculla,  Mumbai-400 008 23739400 2373 5555
3 N.M Wadia Hospital  Near K.E.M. Hospital, Acharya Dhonde Marg, Parel, Mumbai-400 012 2414 6963 2416 5638
4 KEM Hospital  Opp. Wadia Hospital, Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai-400 012 2413 5189 2413 6051
5 L.T.M.G, Municipal Hospital  Sion-Trombay Road, Sion ,                                        Mumbai-400 022  2407 6381 2409 5099
6 BYL Nair Hospital Dr. A.L. Nair Road, Mumbai Central (E),    Mumbai-400 008 2309 8150 2308 1490
7 Rajawadi Hospital Rajawadi Mohan Roy Marg, Prarthana Samaj,    Mumbai-400 020 2511 5066 2509 4149
8 Bombay Red Cross Shahid Bhagatsingh Marg, Town Hall Compound, Mumbai-400 001 2266 3195 2266 3560
9 Mahatma Gandhi Seva Mandir 2nd Floor, Opp. Lake, S.V. Road,  Bandra (W),   Mumbai-400 050 2643 1893 22643897
10 Prabhodhan Blood Bank S.M.G.H. Ground Floor, Shashtri Nagar, Goregaon (W), Mumbai-400 104 2879 7586 2879 7587
11 Dr Ravi's Hospital  Anand Nagar, Veer Savarkar Nagar, Navghar,          Vasai (West) 23549950 2338192
12 Balabhai Nanavati Hospital  Swami Vivekananda Road,  Vile Parle (W),                   Mumbai-400 056 2618 2255 2619 9924
13 Bombay Hospital  12, New Marine Lines, Churchgate,                Mumbai-400 020 2206 7676  
14 Jaslok Hospital And Research Center 15, Dr.G. Deshmukh Marg, Grant Road (W),       Mumbai-400 026 6657 3333 6657 3277
15 P.D Hinduja Hospital  Near Bombay Scottish School, Veer Savarkar Road, Mahim, Mumbai 400 016 2444 7000 2444 9151
17 B.S.E.S. M.G. Hospital S.V Road, Opp Railway Station, Andheri (W), Mumbai- 400 058 2628 3557 5697 0707
18 B.A.R.C. Blood Bank Blood Bank Pathology Dept.,  BARC Hospital , Anushakti Nagar,  Mumbai-400 094 25598361  
19 Pooja Blood Bank 63, AROTO House, P.K. Road, Mulund (W) Mumbai -400 093 2590 3737 2592 5382
20 Dr Sunil   Hematology Laboratory  Parekh House, 14, Mama Parmanand Marg, Mumbai-400 001 2369 1297  
21 Dr M.B. Agarwal Ashirwad blood bank Plot No.807, 2nd Floor,  "A"Wing, Flat No.3&4, Dadar TT,  Mumbai-400 014 2415 3387 2415 3790
22 Samarpan Blood Bank Sarvodaya Hospital Office Building, 2nd floor,  LBS Marg, Ghatkopar(W), Mumbai 400 086 2511 1313 25100100